JUDr. Josef Kadlec
Advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva. Nabízíme např. zastupování před soudy, poradenství, žaloby, smlouvy, nemovitosti, vymáhání pohledávek, rozvody, výživné, exekuce, nájemní právo, směnky a ověřování pravosti podpisů. Samozřejmostí je individuální přístup a diskrétnost.